Laat u vaccineren!

Meer dan ooit is het belangrijk om u te laten vaccineren voor zowel het jaarlijkse griepvaccin alsook zonodig het vijfjaarlijkse pneumokokkenvaccin. In eerste instantie voor uw eigen gezondheid en welzijn maar ook om een overbelasting van de eerste lijn te vermijden met de huidige coronacrisis.

*Als indicaties voor het griepvaccin gelden:

-65 plussers alsook 50 -plussers tijdens de corona pandemie

-zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap

-personen met een chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van het hart (behalve hoge bloeddruk), de longen (zoals astma/COPD), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), ernstige obesitas (BMI >35), neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of verworven)

-iedereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden

-personen werkzaam in de gezondheidszorgsector

-personen die onder hetzelfde dak wonen als iemand die een risico aandoening heeft

*Als indicaties voor het pneumokokkenvaccin gelden:

-gezonde personen vanaf 65 tot en met 80 jaar

-personen van 50 tot en met 75 jaar met een aandoening d.w.z.

  • chronisch hartlijden
  • chronisch longlijden of rokers
  • chronisch leverlijden of overmatig alcoholgebruik
  • chronisch nierlijden

-personen met een verhoogd risico voor pneumokokken van 19 tot en met 75 jaar: dit betreffen voornamelijk personen met een stoornis van de immuniteit, een ontbrekende milt (operatief of aangeboren) en bloedafwijkingen (onder andere sikkelcelanemie)

Bij twijfel: vraag gerust advies!

Met vriendelijke groeten,

Dr. Laurens Zelderloo

Related Posts

Leave a Reply

Contacteer mij