Praktische informatie

Consultaties

 • Neem steeds uw identiteitskaart mee en/of de Kids-ID/isi+-kaart van uw kind(eren).
 • Wegens de huidige toestand met het Coronavirus is alles op afspraak.
 • Afspraken kunnen zowel telefonisch op het nummer 054/24.88.18 (van 8u tot 20u) of online (24/24u).
 • Indien meerdere personen gelijktijdig een consultatie nodig hebben, dient per patiënt afzonderlijk een afspraak voorzien te worden (één patiënt, één afspraak).
 • Voorschriften mogen enkel tijdens de raadpleging of huisbezoek verstrekt worden en niet telefonisch of per mail, dit volgens de regels van het RIZIV.
 • Attesten en formulieren dienen eveneens tijdens de raadpleging te worden ingevuld.

 

Huisbezoeken

 • Graag verzoek ik u om zoveel als mogelijk op de consultatie te komen omdat hier de meeste middelen beschikbaar zijn om u optimaal te helpen.
 • Afspraken kunnen telefonisch geboekt worden op het nummer 054/24.88.18.
 • Bij voorkeur aanvragen voor 11 uur.

 

Telefonisch contact

 • Gelieve het aantal telefoontjes zoveel mogelijk te beperken en enkel te gebruiken voor het maken van afspraken (u kunt ook steeds online boeken) of korte inlichtingen (bv. vergeten uur afspraak).
 • Op drukke momenten kan het gebeuren dat het telesecretariaat Solutel u te woord staat.
 • Voor resultaten van een bloedafname: bel tussen 18 en 19 uur.
 • Voor resultaten voor andere onderzoeken (bv. radiografie, biopsie etc.): maak een afspraak . 

 

Tarieven

 • Ik ben geconventioneerd, wat betekent dat ik de officiële tarieven van het RIZIV volg.
 • Concreet betekent dit onder andere:
  • Weekdag
   • Consultatie tussen 8 en 18 u: 30 euro
   • Huisbezoek tussen 8 en 18 u: 44 euro
   • Consultatie na 18 u: 35 euro
  • Zaterdag
   • Consultatie tussen 8 en 18 u: 44 euro
 • Waar nodig worden de regels van de ‘derde betaler’ toegepast .

 

E-mails

 • Gelieve deze te beperken en enkel te gebruiken voor korte praktische informatie (bv. informatie over uur afspraak). Verzoeken om voorschriften, medische informatie of het invullen van formulieren kunnen enkel tijdens de consultatie of op huisbezoek. Dit is conform de regels van het RIZIV. 

 

Betaling

 • U kunt zowel cash als elektronisch betalen via de Bancontact terminal. 
Contacteer mij