Coronavirus (2019-nCov)

U hebt ongetwijfeld reeds veel gehoord over het nieuwe coronavirus uit China, meerbepaald uit Wuhan in de provincie Hubei . Het virus kan aanleiding geven tot koorts, hoesten of kortademigheid. De overdracht van mens op mens is bevestigd en gebeurt vermoedelijk via de luchtwegen (druppeltjes zoals bij hoesten en niezen). De meeste infecties verlopen zonder blijvende gevolgen en kunnen aanleiding geven tot milde of ernstige longontsteking. In zeldzame gevallen kan overlijden optreden. Op dit ogenblik wordt het risico dat een besmette reiziger uit China terugkeert als matig ingeschat. Als u als patiënt luchtwegklachten vertoont tijdens een reis naar China of binnen 2 weken na terugkomst dan is verder nazicht aangewezen. In het laatste geval dient u met mij telefonisch contact op te nemen en niét in de wachtzaal te gaan zitten. Verdere maatregelen zullen dan afgesproken worden, zoals ons geïnstrueerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Als u als patiënt meer wilt weten over het virus kunt u voor bijkomende informatie op de volgende website terecht. Een zelftest kunt u hier doen.

Tekst bron: “2019-nCoV”. Geraadpleegd 29 januari 2020. https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.

Afbeelding bron: Dhillon, Ranu S., en Devabhaktuni Srikrishna. “What Will It Take to Stop Coronavirus?” Harvard Business Review, 28 januari 2020. https://hbr.org/2020/01/what-will-it-take-to-stop-coronavirus.

Related Posts

Leave a Reply

Contacteer mij